1.NEW CÓ SẴN Ở VN

SALE 65Z3 WIDE

Có sẵn ở VN

Size 41 2 đôi 2150K

Size 40.5 1 đôi 2150K


65Z2 MMT

Sẵn ở VN


65z2 Trắng  Cam

Sẳn ở VN

37.5-1 đôi 1800K

40.5 -1đôi 2050K


65Z3 Slim

Sẳn ở VN

65Z3 Trắng Đỏ

Sẳn ở VNEclipsion Z-1 Trắng Cam

Sẵn ở VN


Eclipsion Z1 Đen

Sẳn ở VN

40.5-2 đôi 1900K

Eclipsion Z Trắng

Sẳn ở VN

66Z Trắng 

Sẳn ở VN

40-1 đôi 2050K

Aerus Z

Sẳn ở VN

Aerus Z Chuối

Sẳn ở VN

Wave claw 2

Sẳn ở VN

Wave claw mùa thu

Sẳn ở VN

Wave claw Fit

Sẳn ở VN

Wave claw bản đặc biệt

Sẳn ở VN

Wave Claw đỏ

Sẳn ở VN

Wave claw EL2

Sẳn ở VN (TH)

Wave claw EL2

Sẳn ở VN (TH)

41 -2 đôi 1750K

2. NEW CÒN BÊN NHẬT-ORDER 2 TUẦN

①65Z2 MMT


②65z2 Trắng Cam

③65z3 Bạch hổ

④65z2 Xanh Đen⑤65z3-Black  ⑥65Z3 đỏ trắng


65Z2 Wide65z

66Z


⑪CFz2-Vàng


⑫Confort Z2 Xanh

⑬Aerus 3-Đỏ⑭Aerus 3-Tím


⑮Aerus 3-Hồng


⑯Aerus Z Hồng


⑰Eclipsion Đen Hồng   ⑱Wave claw


⑲Wave claw 2

⑳Wave claw đỏ

Wave Claw Mùa Thu


Wave Claw EL2


Wave claw El2

Wave Claw EL 1 Đỏ đen


㉕Wave Claw EL 1

㉖Wave claw 2 Xanh